http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
web statistics

CHÍNH SÁCH

Quy trình vận chuyển bằng đường sắt.
Quy trình vận chuyển hàng nguyên Cont (FCL), nguyên toa, hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường sắt, đường thủy và đường bộ nội địa tại Xí nghiệp như sau:
Các tuyến đường vận chuyển hàng hóa.
Hỏa xa Sài Gòn nhận vận chuyển hàng theo các hình thức: nguyên toa, hàng lẻ, container đi đến các ga trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia và liên vận quốc tế.
Chính sách khuyến vận hậu vận.
Chúng tôi không chỉ cung cấp cho quí khách chất lượng dịch vụ tốt nhất mà còn có chế độ khuyến vận, hậu mãi chu đáo như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
(08) 3526 2792
(08) 3256 2791
(08) 3526 2790
(08) 6679 9248
(08) 6679 9249
0914 084 611

Liên hệ trực tuyến với Nhân sự Nhân sự

Liên hệ trực tuyến với Kinh doanh 2 Kinh doanh 2

Liên hệ trực tuyến với Kinh doanh 3 Kinh doanh 3

QUẢNG CÁO
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/