http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
web statistics

CHÍNH SÁCH

Chính sách và quy định chung

Khi sử dụng website của Chi nhánh Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoả xa  - Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải Hoả xa Sài Gòn (gọi tắt là HXSG), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng:

HXSG có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Chính sách và qui định chung" tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo với bất cứ khách hàng nào.

2. Tính chất của thông tin hiển thị:

Các nội dung hiển thị trên website nhằm mục đích cung cấp thông tin về mọi hoạt động SXKD của công ty cũng như giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ mà các chi nhánh trực thuộc HXSG đang kinh doanh. Đồng thời cung cấp một vài thông tin chuyên ngành liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng được trích dẫn từ các website khác được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin:

Vui lòng xem Chính sách bảo mật thông tin người sử dụng website.

4. Liên kết đến website khác:

Website cung cấp một số liên kết tới website hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. HXSG không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. HXSG từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

5. Liên kết từ website khác:

HXSG không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của website mà chưa có sự đồng ý của HXSG.

6. Miễn trừ trách nhiệm:

HXSG từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.
Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng HXSG, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:
(1) Sử dụng các thông tin trên website này;
(2) các truy cập kết nối từ website này;
(3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của HXSG (nếu có).
Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

7. Quyền sở hữu trí tuệ:

Mọi nội dung xếp đặt, hiển thị trên website đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của HXSG và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho HXSG và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:
(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
(2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc hoặc có sự đồng ý của HXSG.

8. Điều chỉnh và sửa đổi nội dung website:

HXSG bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của website này vào bất cứ thời điểm nào.

9. Thông tin liên hệ:

Văn phòng: XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẢ XA SÀI GÒN
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3526 2791 - 3526 2790 - Fax: (028) 931 2828 - 931 8456
Email: hoaxa.vtds@gmail.com
Website: www.vanchuyenduongsat.com.vn

CHÍNH SÁCH KHÁC:
Các tuyến đường vận chuyển hàng hóa.
Chính sách khuyến vận hậu vận.
Quy trình vận chuyển bằng đường sắt.
Bán vé điện tử
Chính sách bảo mật thông tin
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0914 084 611
0906 087968
0917 409829
Bộ phận kinh doanh: (028) 3526 2791 (028) 3526 2790
Bộ phận kế toán: (028) 2211 2220 (028) 2211 0662
.::.

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoả xa - Vận tải đường sắt Sài Gòn

QUẢNG CÁO
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/