http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
web statistics

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Khai trương Đoàn tàu hàng tốc hành: SG - HN - SG

“Đoàn tàu hàng nhanh chuyên tuyến H7/8 sẽ không dừng đỗ, lên xuống hàng dọc đường mà chạy suốt SG - HN - SG. Vì thế, hành trình từ Sài Gòn đi Hà Nội và ngược lại chỉ còn 51 tiếng thay vì gần 72 tiếng đồng hồ như trước đây.”