http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
web statistics

CHÍNH SÁCH

Các tuyến đường vận chuyển hàng hóa.

Hỏa xa Sài Gòn nhận vận chuyển hàng theo các hình thức: nguyên toa, hàng lẻ, container đi đến các ga trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia và liên vận quốc tế.

  • TP. HCM – Hà Nội
  • TP. HCM –  Đà Nẵng
  • TP. HCM - Huế.
  • TP. HCM – Ga lẻ (Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Đồng Hới, Quảng Bình)
  • TP. HCM – TP. Nha Trang (Tuy Hòa, Qui Nhơn, Quảng Ngãi, Phú Yên)
  • TP. Hà Nội –  TP. HCM.
  • TP.Hà Nội – Đà Nẵng.
  • TP.Hà Nội – Huế.
  • Tất Cả các tỉnh thành Miền Bắc.

CHÍNH SÁCH KHÁC:
Chính sách khuyến vận hậu vận.
Quy trình vận chuyển bằng đường sắt.
Bán vé điện tử
Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0914 084 611
0906 087968
0917 409829
Bộ phận kinh doanh: (028) 3526 2791 (028) 3526 2790
Bộ phận kế toán: (028) 2211 2220 (028) 2211 0662
.::.

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoả xa - Vận tải đường sắt Sài Gòn

QUẢNG CÁO
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/
http://vanchuyenduongsat.com.vn/